Hier beginnen we om vanaf 29-09-2004 met korte berichtjes te reageren op de mededelingen vanuit het kabinet. We zullen niet elk bericht hier vermelden maar wel de grote lijnen.

Berichten uit 2004

Berichten uit 200530-11-2005

BPM voor oudere bestelbussen niet meer in de bijtelling.

De uitvoeringsregels voor 2006 rondom de bijtelling van de bestelbus in de loonbelasting zijn nu ook bekend.

Hoewel de belastingdienst ons eerder bevestigde (zie Actueel van 10-02-2005) dat de bijtelling vanaf januari 2006 met inbegrip van de BPM moest zijn, wordt er nu toch een onderscheid gemaakt tussen auto’s die een kentekenbewijs Deel I hebben van voor of na 1 juli.

Dit heeft als positief effect dat werknemers die in een ‘oudere’ bestelauto rijden volgend jaar een voordeel houden in de bijtelling ten opzichte van hun collega’s in een nieuwe. Zij hoeven immers geen loonbelasting te betalen over (22% van) 45% BPM van de catalogusprijs. De bijtellingregeling kunt u hier nalezen.

Misschien een stimulans voor de werkgever om de ondergewaardeerde markt van tweedehandse bestelauto’s eens af te zoeken naar geschikte bestelauto’s waardoor deze markt wat aan kan trekken. En voor de werknemers een stimulans om op te passen met welke bestelauto ze privé op stap gaan. Met een half jaartje oudere bestelauto op vakantie kan fors schelen in de bijtelling!


19-11-2005

Bijtellen of aftellen?

De bijtelling regeling die nauw verband houdt met de grijs kenteken problematiek voor de particulier is rond.

Zoals wij al eerder in deze rubriek aangegeven hebben veranderd er inhoudelijk nauwelijks iets aan de regeling zoals hij was vastgelegd in het belastingplan 2005 van vorig jaar. Ook de uitvoerige discussies die de afgelopen weken hierover opnieuw in de Tweede Kamer ontstonden hebben daar niets aan veranderd.

Het blijft een complexe materie die we zo goed en zo kwaad als het kan helder over het voetlicht proberen te brengen. Er blijven vele haken en ogen aan de regeling zitten die we niet allemaal kunnen belichten. Zoals altijd is deze informatie door het ontbreken van kennis over uw specifieke situatie vrijblijvend.

De heldere kern van dit stuk nieuwe wetgeving is, dat meer dan 500 km privé gebruik wordt belast via de loonbelasting voor werknemers en via de inkomsten belasting voor ondernemers die zelf een grijs gekentekende auto gebruiken, beter bekend als de bestelauto.

Een aanpassing door de staatssecretaris en een amendement van (alweer) het CDA hebben er echter opnieuw een rommeltje van gemaakt. Was het voor de bestelauto niet mogelijk om eisen te formuleren die een andere toepassing dan voor goederenvervoer uitsloot, in dit geval is dat ook niet gelukt voor de omschrijving van de (privé-) bijtelling. Ditmaal onder het mom van het verminderen van de administratieve lasten. Of dat gelukt is valt te betwijfelen. Er zijn nu welgeteld 5 groepen waar een werknemer of ondernemer onder kan vallen om onder de bijtelling uit te komen:

  1. De bestelauto die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijkt te zijn voor vervoer van goederen. Deze valt buiten de bijtelling en hier is geen rittenregistratie voor nodig.
  2. De bestelauto die wisselend gebruikt wordt door meerdere bestuurders. Hiervoor gaat een vast bedrag (300 euro per bestelauto) aan belasting gelden welke door de werkgever moet worden betaald.
  3. De bestelauto waarvoor woon- werkverkeer is toegestaan, verder privé gebruik is absoluut verboden. Dus na het werk parkeren nabij het woonhuis van de werknemer.
  4. De bestelauto die na terugkeer op de zaak wordt geparkeerd achter het (bedrijfs-) hek.
  5. De bestelauto waar de werknemer voor aantoont dat hij geen privé kilometers maakt. Bijvoorbeeld door middel van een onderbouwd verzoek via de voorlopige teruggaaf.
De werkgever blijft in alle overige gevallen de inhoudingsplichtige voor ieder vorm van privé gebruik boven het gestelde aantal kilometers. Oók bij het niet nakomen van een –schriftelijke- overeenkomst tussen werkgever en werknemer voor groep C, welke privé gebruik verbiedt. De werkgever moet daar voldoende toezicht op houden én sancties opleggen indien het verbod wordt overschreden. Deze sanctie kan naar verwachting de omvang hebben van ontslag en een geldboete die naast de bijtelling zelf, de nageheven loonbelasting omvat die de werkgever alsnog aan de fiscus moet betalen.

Het toezicht kan bestaan uit een scala van administratieve maatregelen welke de werkgever ter beschikking staan zoals:

  • Het afdoende controleren van kilometer standen;
  • Het vergelijken van verkeersovertredingen/schademeldingen met de werktijden;
  • Controleren van gebruikte brandstof, data en tijden van tankpassen, al dan niet via leasebedrijven;
Wat precies privé kilometers zijn is niet vastgelegd. Opmerkelijk is dat de wetgever al bepaald heeft dat de bestelauto al aan de eis van groep A voldoet. Op basis van alleen al die wetgeving zouden alle bestelauto’s vrijgesteld zijn van de bijtelling en een rittenadministratie. Of gaat men nieuwe inrichtingseisen vaststellen? De regeling onder B werkt een behoorlijke kans op fraude in de hand. Daarnaast zal het voor menig werknemer én (kleine-) ondernemer de drijfveer zijn om van de ‘luxe’ geel gekentekende auto over te stappen op de ‘luxe’ grijs gekentekende auto. Het verschil in bijtelling is immers fors! Van regeling C en D zullen grote ondernemingen niet echt wakker liggen. Een deel van de nageheven bijtellingen en loonbelasting nemen ze voor lief en in voorkomende gevallen zal doorberekening en ontslag het gevolg zijn. Voor kleine zelfstandigen is het een nachtmerrie. Steeds over de schouder van de werknemer meekijken. Of zelf (want voor de ondernemer geldt de regeling ook!) goed oppassen dat de auto niet voor de deur van de (schoon-) ouders in een ander deel van het land staat na afloop van een klus. In het weekeinde goederen over de grens halen? De douane of later de belastingdienst zal aan u een paar pittige vragen kunnen stellen. Samen met de ‘toezicht maatregelen’ een goede reden om maar gewoon een gedetailleerde rittenadministratie bij te houden, waar mogelijk gerelateerd aan werkopdrachten.

We staan tot slot nog even stil bij de werknemer/ondernemer die wekelijks meer dan 10 kilometers privé rijdt in de bestelauto en niet het risico van ontslag of een naheffing wil lopen. Hij of zij gaat normaal gesproken de volledige bijtelling betalen. Een bijtelling van 22% van de catalogusprijs van de bestelauto, inclusief de BPM en de BTW. Daardoor is men mogelijk net zoveel extra kwijt als de particulier aan houderschapsbelasting meer moet betalen sinds 01 juli van dit jaar.

De SBG waarschuwde politiek den Haag eind 2004 al dat de groep die veel meer moest betalen veel groter was dan de 160.000 particulieren…….


07-11-2005

Grijze rijder de dupe bij Route Mobiel

De grijs kenteken wetgeving blijkt opnieuw problemen te veroorzaken.
Dit keer voor de eigenaren die polishouder willen worden van Route Mobiel.
Daarom keken wij wat de consequenties zijn voor uw wegenwachthulp.

Letterlijk vermeld Route Mobiel op haar website:

Auto's met een grijs kenteken kunnen VANAF 1 JULI 2005 HELAAS niet langer een pechhulp abonnement afsluiten. Dit geldt ook voor de auto's met een grijs kenteken die inmiddels door de belastingdienst als geel kenteken worden belast. Voor gehandicapten met een auto met grijs kenteken maakt Route Mobiel echter een uitzondering. Neem hierover contact op met (email routemobiel) DIT HEEFT GEEN GEVOLG VOOR DE bestaande klanten van Route Mobiel met een auto met grijs kenteken: DEZE KLANTEN worden vanzelfsprekend GEWOON geholpen bij pechhulp.

Wij hebben dit geverifieerd bij Route Mobiel en dit is de juiste weergave.

De SBG zet zonder meer vraagtekens bij het maken van een onderscheid tussen pechhulp aan bedrijfsauto's en personenauto's.
Maar Route mobiel sluit door de wetgeving -die nu een onderscheid maakt tussen particulier en bedrijfsmatig gebruik voor hetzelfde product- ook de al zwaar getroffen particulier uit van pechhulp.

We vroegen ook de ANWB om hun beleid betreffende het grijze kenteken.

De ANWB kent een Wegenwacht abonnement dat op persoon wordt afgesloten (en niet op kenteken). Het maakt daarin dus niet uit of u een geel of grijs gekentekend voertuig rijdt.
Daarnaast biedt de ANWB voor bedrijven met meerdere voertuigen die bedrijfsmatig worden ingezet (geel of grijs gekentekend) een zogenoemd bedrijfslidmaatschap.

Route Mobiel geeft aan dat het geen gevolg heeft voor de bestaande klanten en dat zij voor gehandicapten een uitzondering maken. De wetgever is niet in staat gebleken om de groep gehandicapten juist te omschrijven. Het is te verwachten dat dit ook hier problemen zal geven. Problemen waar je als gehandicapte niet op zit te wachten. De mededeling dat het voor bestaande klanten geen gevolg heeft is betrekkelijk. Een bestaande klant die zijn grijs kenteken auto op diesel vervangt door bijvoorbeeld een grijze auto op benzine, zal waarschijnlijk geen klant kunnen blijven.

Al met al geen duidelijkheid en zekerheid in het geval van 'pech onderweg'
Voor alle Grijs Kenteken gebruikers de zoveelste klap in hun gezicht.


29-10-2005

Voldoende aanmelders , sticky vervalt derhalve

De oproep om uw persoonlijke situatie als voorbeeld te laten dienen bij de proefprocedures tegen de recente grijskenteken maatregelen van de overheid heeft een aanzienlijk aantal reacties opgeleverd. Inmiddels is er een keus uit de reacties gemaakt en wordt de situatie van enkelen van u als voorbeeld in de proefprocedure opgenomen. Als u bent geselecteerd, heeft u daarvan bericht gehad. Bruikbare informatie van u als donateur over schrijnende gevallen of voor u vreemde situaties rondom het ‘grijze kenteken’ kunt u nog steeds via dit e-mail adres aan ons blijven toesturen. (en zullen wij voorleggen aan onze juristen)

Zie hieronder voor de oorspronkelijke oproep

Deze oproep blijft als sticky bovenaan staan 25-06-2005 gepubliceerd

Unieke kans ,

Enkele donateurs van de SBG die zwaar getroffen zijn door de maatregelen van het kabinet bieden wij de mogelijkheid om persoonlijk de strijd aan te gaan. Uw situatie wordt dan de inzet van een proefprocedure. Als uw procedure wint heeft u bereikt wat ú wilde: de onredelijkheid van het grijze beleid aantonen. En dan gaat dit gelden voor alle grijsrijders die in dezelfde omstandigheden verkeren.

Wilt u ook op die manier de strijd aangaan? (de actie is gesloten maar het e-mail adres werkt nog)

Meldt u dan bij één van de SBG contactadressen op deze site of mail naar: wijwinnen@sbg-delft.nl


08-10-2005

Commotie over de bijtelling

De laatste dagen is de bijtelling voor de (grijze) auto van de zaak weer volledig in het nieuws. Instanties en partijen spelen haantje de voorste als het gaat om het leveren van commentaar of oplossingen. De SBG bekijkt dit allemaal weemoedig en moet alleen constateren dat haar waarschuwingen tijdens de kamerdebatten eind 2004 helaas precies uitkomen. Politieke partijen, zoals de VVD bij monde van mevrouw Dezentjé-Hamming, nemen niet eens de moeite om hun EIGEN wet erop na te slaan en schreeuwen dat de wet moet worden aangepast. Dat die aanpassing al precies zo in de wet staat, weet ze schijnbaar niet. Opnieuw een bewijs dat de regeringspartijen niet in staat zijn het kabinet te controleren. Zij zijn niet op de hoogte van wat er zich afspeelt.

Niet alle Nederlanders accepteren dat. Het ledental van de SBG blijft groeien en medio september zijn er weer duizenden bezwaarschriften tegen de verhoogde tarieven ingediend bij de belastingdienst.


09-08-2005

Bezwaren overspoelen de belastingdienst

Op maandag 8 augustus heeft de SBG de eerste lading van vele duizenden bezwaren van donateurs ingeleverd bij de belastingdienst.
Het gaat om donateurs die zich rechtstreeks of via de ANWB hadden aangemeld bij de SBG. Zij maken bezwaar tegen de gevolgen van de op 1 juli van kracht geworden grijskentekenregeling. Maandelijks zal de SBG de nieuwe donateurs blijven aanmelden bij de belastingdienst..

Volgens het college van belastingadviseurs blijft het daar niet bij. Nog eens tienduizenden kleine ondernemers moeten bezwaar aantekenen omdat zij niet de beloofde regeling krijgen. Men had dit in Den Haag kunnen weten!
Al tijdens de debatten eind 2004 vroegen vertegenwoordigers van de SBG de staatssecretaris bij monde van de heer Rouvoet (Christenunie) om opheldering. Citaat van die vraag aan de staatssecretaris:
“Op basis van de informatie die beschikbaar komt, wil ik vaststellen dat de berichten die kleine ondernemers ofwel eenmansbedrijfjes ons aanreiken -daaruit blijkt dat een groep van ongeveer 330.000 eenmansbedrijven moeite zal hebben als ondernemer bij het blijven rijden met het grijs kenteken- onjuist zijn. Het probleem is namelijk dat de groep veel groter is dan 160.000 particulieren”.

Het antwoord van de staatssecretaris Wijn:
“Het maakt niet uit of het een eenmanszaak of een andere ondernemingsvorm betreft of om hoeveel auto’s binnen de onderneming het gaat. Het urencriterium is daarbij evenmin van belang. Iemand die bij de Belastingdienst als BTW-ondernemer is geregistreerd, krijgt bij zijn aanvraag direct de BPM-teruggaaf en/of het lage MRB-tarief”

Het wordt nu afgedaan als een fout van de Belastingdienst. Feit is echter dat de wet onjuist is en de tijdsdruk bij de invoering een zorgvuldige toepassing in de weg stond.

Feit is ook dat deze gedupeerde ondernemers goed moeten oppassen en geen overhaastte beslissingen moeten nemen. Een wijziging in de tenaamstelling na 1 juli heeft bijvoorbeeld directe gevolgen voor de rechten die de eigenaar van de auto heeft.
De SBG is druk bezig om na te gaan of een deel van deze gedupeerden op grond van artikelen in de wet onterecht niet als ondernemer zijn aangemerkt.

05-08-2005

Voorbereidingen bezwaar afgerond.

Volgende week worden de bezwaarlijsten ruim binnen de daarvoor gestelde termijn aan de Belastingdienst Autoheffingen in Apeldoorn aangeboden.
Het bezwaar vindt plaats voor alle donateurs die zich hebben aangemeld en hun donatie hebben voldaan. De gegevens van de overige donateurs worden eveneens verstrekt aan Autoheffingen en zij zullen na ontvangst van de donatie alsnog op de bezwaarlijsten worden opgenomen.
Tevens wordt er van de donateurs die zich via de ANWB hebben aangemeld, een overzicht aan de ANWB verstrekt.
Voor al deze donateurs zal dus rechtsgeldig bezwaar worden gemaakt voor het eerste verhoogde tijdvak.

Het bezwaar wordt geregeld door middel van de overeenkomst welke de SBG (middels haar advocaten) met de belastingdienst heeft opgesteld.
De ANWB is bij dit proces steeds op de hoogte gehouden.
Deze overeenkomst is openbaar en is van toepassing op alle donateurs.
U kunt deze overeenkomst
hier lezen en deze is eveneens te downloaden van deze site in het formaat word en pdf en tekst
Wij maken de donateurs eveneens attent op de tekst bij de meest gestelde vragen, die aangeeft waar u de SBG nu eigenlijk voor machtigt.

Er wordt nog gewerkt aan een mogelijkheid zodat u als donateur op de site kunt zien of en wanneer bezwaar is gemaakt. U kunt dit overigens te allen tijde controleren aan de hand van uw adressticker of e-mail bevestiging welke u regelmatig van ons krijgt. Als daar uw juiste kenteken en naam alsmede uw donatie bedrag staat vermeld, dan wordt u zeker aangemeld.


03-07-2005

Wijn schrapt naheffing gestolen bestelbusjes ,

Eind deze week heeft de kamer gedebatteerd over de naheffing op gestolen bestelbusjes. Daarbij zijn toezeggingen gedaan door de staatssecretaris. Pas wanneer de definitieve wijziging op de wetstekst in de vorm van bijvoorbeeld een besluit aan ons bekend is, zullen wij het noodzakelijke commentaar kunnen geven.

Het is immers al vaker gebeurd dat de staatssecretaris iets beloofd in de politieke arena, maar dit later niet op de bedoelde manier tot uitvoering brengt. We refereren alleen maar aan de 'ruimhartige' gehandicapten regeling welke in de praktijk niet ruimhartig wordt uitgevoerd.

Zo ook met deze toezegging aan het bedrijfsleven om geen naheffing te realiseren. Wanneer een gestolen bestelauto te zijner tijd wordt terug gevonden, zal deze zeker niet BPM vrij in het particuliere verkeer kunnen worden gebracht. De ondernemer kan dan voorlopig wel van het 'gezeur' af zijn, de verzekeraar die dat gestolen en terug gevonden busje wil verkopen niet. Dat zal wel opnieuw tot kamervragen leiden. We wachten af.......


30-06-2005

De uitwerking wordt duidelijk ,

Heden troffen wij in de Gooi en Eemlander een stukje aan over de wetswijziging van het grijze kenteken. De auteur Nol van Bennekom geeft een mooie samenvatting van de effecten tot op heden. Helaas zal het hier niet bij blijven maar zullen inruil prijzen en aanverwante handel nog meer klappen krijgen. Door alle neven effecten (Wijn had het kunnen weten , diverse organisaties hadden hem immers zeer uitgevoerig voorgelicht) zullen de inkomsten voor de overheid nog verder terug lopen. Waar laat je immers je bedrijfswagen na ± 3 tot 4 jaar als de particulier hem niet wil hebben omdat de houderschapsbelasting niet is op te hoesten. Kijk hier voor het artikel in HTML style . Een scan van het orginele artikel staat hier .


25-06-2005

BPM betalen bij diefstal,

Zaterdag verscheen er in de Telegraaf een duidelijk artikel over de gevolgen van diefstal van een na 1 juli aangeschafte bestelauto onder de nieuwe wetgeving. Daarin staat ook hoe het kamerlid mw. Dezentjé- Hamming nu verontwaardigd reageert. Voordat het wet was heeft de SBG deze consequenties uitgebreid voorgelegd aan de Eerste en Tweede kamer. Toen wilde ze niet luisteren. En ze gehoorzaamde met duidelijk bibberende knieën aan de kadaverdiscipline van haar partij. Nu is het te laat. Niet om het in de krant te zetten. Wel voor haar om verontwaardigd te zijn.


15-06-2005

SBG / ANWB en ministerie zijn eruit ,

Het heeft even geduurd en velen dachten het komt er nooit van maar we zijn eruit. SBG gaat met ondersteuning van de ANWB proberen de rechter te overtuigen dat een vijfvoudige houderschapsbelasting onrechtmatig is. U kunt op deze pagina het persbericht lezen en tevens staat er hier bij de ANWB op de site een bericht.

Aanmelden om de proefprocedure te ondersteunen dan wel mee te lopen met het bezwaar kunt u online via deze link doen. U wordt dan doorverwezen naar de online aanmeld pagina.


12-06-2005

De brieven van de belastingdienst online .

We hebben de brief van de particulier en de ondernemer online gezet. We hebben dat in drie bestandsformaten gedaan zodat hopelijk uw keuze erbij zit en u de brieven kunt lezen. U kunt de brieven vinden door hier te klikken

Onze reactie op de inhoud van de brieven staat ook nog steeds online. Deze kunt u nog steeds hier vinden .


27-05-2005

Reactie van SBG op de mailing van het CBM .

Op deze link kunt u de reactie van SBG lezen over de mailing van de belastingdienst. De gegeven info wordt door de meeste geadresseerde ervaren als zeer summier. Als je geen internet hebt dan is je probleem nog veel groter en zul je het met het gratis telefoonnummer moeten doen.


23-05-2005

CBM start informatie aan grijze rijders

SBG heeft heden vernomen van de belastingdienst dat men deze week gaat starten met het aanschrijven van de grijze rijders. Als het goed is zult u dus deze week - uiterlijk eerste week juni - berichten moeten ontvangen omtrent de komende verhogingen van 01-07-2005. Zowel de particulier als de ondernemer zullen beide een brief ontvangen gericht op hun specifieke status. Er is tevens een gratis telefoonnummer beschikbaar voor vragen aan de belastingdienst. Leuker kunnen ze het niet maken , wel duurder.


29-03-2005

Nieuwe tarieven gepubliceerd

Eindelijk zijn de tarieven gepubliceerd die op 01-07-2005 in werking zullen treden. SBG had al een tarievenlijst samengesteld welke nog blijkt te kloppen tot op de cent. Sommige SBG donateurs hadden ons al gevraagd om de lijst te publiceren maar wij zijn geen belastingdienstmedewerker. Per mail hadden wij wel verschillende mensen uit de droom geholpen over het te betalen bedrag. Eindelijk kan nu iedereen zien waar hij aan toe is. De lijst is te vinden onder de knop informatie en bij de belastingdienst.


09-03-2005

BOVAG boos op Wijn

Iedereen die zo blij was dat het bereikte compromis van 2004 een behoud van grijs zou betekenen komt langzamerhand op hun standpunt terug. Zo als wij al voorspelde is er een waardevermindering van het wagenpark en vliegen de ontslagen in de autobranche je om de oren. Hiep hiep hoera voor Den Haag, weer een uitstekend beleid met een sterk voorwaarts gerichte blik. Zie hieronder de letterlijke tekst.

"quote" Staatssecretaris Wijn van Financiën voelt niets voor compensatie voor de schade die autobedrijven hebben geleden als gevolg van het nieuwe grijskentekenregime.

Dit liet hij afgelopen maandag weten in een persoonlijk gesprek met Koos Burgman, algemeen directeur BOVAG, en Peter Janssen, directeur RAI Vereniging. Als belangrijk argument voor zijn besluit noemde de staatssecretaris dat ook andere branches die door overheidsmaatregelen worden getroffen, zoals de computerbranche bij het plotsklaps afschaffen van het pc-privé plan, niet zijn gecompenseerd. Verder gaf hij aan dat een overgangsregeling voor particulieren - die de financiële schade voor de autobranche enigszins had kunnen beperken – al niet op een meerderheid kon rekenen in het parlement, laat staan compensatie voor de getroffen autobedrijven. Wijn voelt zich dus in zijn besluit om niet te compenseren gesteund door de Tweede Kamer.

BOVAG had op het gesprek met de staatssecretaris aangedrongen naar aanleiding van de schade die is ontstaan door de restwaardedaling van de bedrijfsvoorraad. Door de nieuwe grijskentekenregeling, die de voordelen van grijs rijden voor particulieren afschaft, is het aanbod van gebruikte bedrijfsauto’s gestegen, terwijl de vraag sterk is gedaald. Restwaarden zijn hierdoor in een vrije val gekomen, vooral voor die auto’s die voorheen voor particulieren aantrekkelijk waren. BOVAG heeft berekend dat de bedrijfsvoorraad bedrijfsauto’s, zo’n 42.000 voertuigen, tussen 1 augustus en 31 december 2004 met meer dan € 90 miljoen in waarde is gedaald.

BOVAG is teleurgesteld over de uitkomst van het gesprek met staatssecretaris Wijn. De besturen van de getroffen auto-afdelingen beraden zich nu op de consequenties van het besluit van de staatssecretaris. "end quote"

De intelligentie van de staatssecretaris blijkt weer onverkort uit de vergelijking met de PC regeling. Bij deze regeling staakte slechts de verkopen maar had niemand verlies. Laat staan dat daar consumenten zo zwaar gedupeerd zijn als bij de grijze wijziging. Een PC verkoper verkocht slechts minder computers maar een bedrijfshandelaar heeft een complete waardeloze handelsvoorraad staan omdat de vaste lasten van zo een bezit niet meer zijn te dragen. Een consument kon domweg geen nieuwe PC volgens de PC regeling aanschaffen maar een bedrijfsauto bezitter moet 500 % extra per jaar gaan betalen. Als je appelen met peren wil vergelijken is het weer gelukt Wijn. Wijn de geest in de fles ?


21-02-2005

WAARSCHUWING ... WAARSCHUWING ... WAARSCHUWING

We zien steeds vaker advertenties en artikelen verschijnen met als kop : "bij ons blijft u grijs rijden ". Hieronder treft u twee zaken aan waardoor dit absoluut niet kan.

  • Het voertuig dient meer dan bijkomstig de onderneming gebruikt te worden. Vrij vertaald ; een bedrijf hebben is niet genoeg maar er moet daadwerkelijk een bus nodig zijn om het werk uit te voeren.
  • Er dient BTW afdracht dan wel verrekening plaats te vinden. Een bedrijf hebben is wederom niet genoeg er moet daadwerkelijk verrekening plaats vinden van BTW.
Er zijn nog meer haken en ogen zo ook enkele zaken die " heel misschien" wel kunnen. Dit zal echter heel gecompliceerd worden en voor een kleine groep onbetaalbaar en onhaalbaar. Tevens moet je rekening houden met feiten zoals ; wat gebeurd er als de "vereniging " over de kop gaat of moet ik de auto gaan bijtellen enz enz. Even een bedrijfje opzetten of een stichting in het leven roepen zal dus geen succes hebben. Wij zijn immers al een stichting en bekend in politiek Den Haag als de Stichting belangen grijskentekeneigenaren. Dacht u nou werkelijk dat men daar in Den Haag een winterslaap hield. Dat men in Den Haag niet op tijd wakker is en verkeerde beslissingen neemt bij de ochtendstemmingen is een ander verhaal maar dit repareert men meestal in de middagstemming. Daarom krijg je van die gedrochten die men Haagse regelgeving noemt.

21-02-2005

Voorlichting vanuit de branche

Zoals te lezen in diverse advertenties en onlangs te zien bij RTL 5 transportwereld blijft men beweren dat een bedrijfsauto nog aantrekkelijk is voor de particulier. De branche verenigingen , autobedrijven en media geven toch wel een eenzijdig beeld. Men rekent graag met wagens die rondom de 1.500 tot 1.800 kg wegen en vaak dan ook nog de benzine uitvoering. Dat deze berekening niet gemiddeld is zal men bergrijpen als men gaat rekenen met ± 2.000 kg en de brandstoftoeslag op diesel wat veel realistischer is voor een bedrijfswagen of een 4x4.

Zoals wij al voorspelden kunnen veel mensen de verhoogde wegenbelasting niet betalen. Men besluit dus het voertuig te verkopen. Sommigen hebben besloten het voertuig per 01-07-20 05 zelfs kado te geven aan de sloop of een geinteresseerde. De handel heeft echter een giga wagenpark in de aanbieding staan omdat inkoop van afgeschreven bedrijfswagens en verkoop aan de particulier een leuke marge gaf tussen inkoop en verkoop. Het gaat de particulier dus niet om het BPM voordeel het is de particulier te doen om onder de belachelijk hoge normale wegenbelasting uit te komen. Het gevolg is dat de export verzadigd is met grijze kentekens en je momenteel daar zelfs je wagen niet kwijt kunt raken.

Ook de ondernemer zal nog raar op zijn neus gaan kijken. Men wil doen geloven dat de ondernemer is vrijgesteld maar niets is minder waar. De bijtelling zal bijvoorbeeld opgegeven moeten worden inclusief BPM. Hoewel er nooit BPM betaald is in de meeste gevallen mag je de bijtelling hier toch mee verhogen. De bijtelling is voor het ter beschikking staan van het voertuig aan de gebruiker. We hebben het dan nog niet over vergoedingen voor het gebruik van privé kilometers zoals brandstof , parkeergeld , tol enz enz. Ook deze groep zal een grote kosten stijging krijgen voor het gebruik van een bedrijfswagen.

Het moge natuurlijk duidelijk zijn dat je geld maar één keer kan uitgeven. Je kan namelijk voor de centen van een T4 of T5 ( + BPM) een mooie Tucson, Carens , Sorento of Santa Fe kopen en nog een berg geld over houden ook. De houderschapsbelasting is immers gelijk of in sommige gevallen goedkoper dan voor de T4 op diesel. Zo pakt de bijtelling ook nog eens voordeliger uit.

Het verschil zal zich dus meer gaan spitsen op het doel van het gebruik. Er is slechts één groep die zich gelukkig kan prijzen met het lagere tarief. De beperkte groep gehandicapten die vrijgesteld wordt kan doorrijden tegen de oude voorwaarden mits men aan hele strenge eisen voldoet. Zo mag een invalide NIET in de laadruimte vervoerd worden. Als dit het geval is gaat de inspecteur van een personenauto uit.

Kijk dus zelf naar uw wensen en het grote aanbod personen auto's zoals SUV , Station enz. Voor de aanschafprijs van grijs + BPM kun je hele leuke andere dingen kopen en geld over houden. Laat de branche zijn voorraad zelf maar opruimen maar niet weer over de rug van de particulier.


10-02-2005

De bijtelling vanaf 2005

Bellen en schrijven, mailen en faxen het duurt even voor je wat weet. Uiteindelijk lijkt er nu duidelijkheid te komen over de bijtelling. Voor particulier gebruik van de bedrijfswagen is een bijtelling van 22 % vastgesteld over de waarde van de bedrijfswagen. Woon-werk verkeer zijn zakelijke kilometers en vallen derhalve niet onder de bijtelling. Dit dient door een sluitende kilometerregistratie aangetoond te worden. Tot zover weinig nieuws dus.

De hamvraag was "wat telt mee voor de waarde die bij de bijtelling opgegeven moet worden ?" Het antwoord hierop is nu ook duidelijk getuige de laatste wijzigingen. Artikel 3.145 sub 5 is als volgt gewijzigd - dit is de letterlijke tekst - [quote] 5. Voor de toepassing van het eerste lid wordt de waarde van de auto gesteld op de catalogusprijs met inbegrip van de omzetbelasting en de belasting van personenauto's en motorrijwielen . In afwijking in zoverre van de eerste volzin wordt de waarde van een auto die meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen, gesteld op de waarde in het economische verkeer. [end quote] . Ongeacht of de auto dus geleverd is ex BPM moet de BPM wel degelijk meegenomen worden in de catalogusprijs.

Door deze truc zal de gemiddelde werknemer dus aangifte moeten doen als zijnde dat de wagen een personenauto is. Het daadwerkelijk betalen van BPM is dus ondergeschikt. Hoe was de slogan ook weer ? leuker kunnen we het niet maken ? De bijtelling zal dus aanzienlijk stijgen door toevoeging van deze zin.

03-02-2005

Wat doet SBG

Een mailtje wees ons op deze link. . Zie het commentaar van de SP over de werkzaamheden verricht door het SBG. Misschien wordt het dan voor sommige wat duidelijker.


28-01-2005

Kosten beginnen te tellen

De aftastende gesprekken met de advocaten zijn begonnen. De opdracht om de aangebrachte feiten te onderzoeken lopen. Zoals u begrijpt kosten deze heren geld. Het uurtarief is niet misselijk. SBG probeert om de kosten te reduceren zelf veel onderzoek te doen en bijvoorbeeld op universiteiten de bibliotheek uit te pluizen. We ontkomen echter niet aan de deskundige mening van juristen die kunnen aangeven of er haalbare argumenten zijn. Mocht u daarom nog niet aangemeld zijn als donateur of u twijfelt lees deze tekst eens aandachtig door .

09-01-2005

Berichten uit de Volkskrant

Getuige een artikel in de Volkskrant waar de BOVAG en RAI melding maken van een giga afprijzing van het te koop staande grijze wagenpark beginnen de voorspelde problemen handen en voeten te krijgen. De branche organisaties noemen al een eerste schatting van 72 miljoen euro schade voor de autohandel. De schade betreft dan slechts de nu te koop staande voertuigen. Een berekening over het rond rijdende wagenpark en dat bij de leasebedrijven is nog niet eens meegenomen. De maandvergoeding voor de leaseauto wordt immers in hoge mate bepaald door de restwaarde van het voertuig als de lease overeenkomst eindigt.

De totale schade bij het rijdende wagenpark wat geschat wordt op 900.000 voertuigen is derhalve niet verwerkt in bovenstaand verhaal. Tellen we dus de schade van alle slachtoffers op dan zal dit een veelvoud worden van de 72 miljoen euro. Het rijdend wagenpark is waarschijnlijk alleen al 30 tot 50 % gedaald in waarde.

De voorspelde problemen bij de verhuurbedrijven komen nu eindelijk ook ter tafel. De wetgever eist namelijk dat de verhuurder een verschil maakt in particulier verhuurde voertuigen en zakelijke voertuigen. De verhuurder moet dus eigenlijk over een dubbel wagenpark beschikken. Een BPM vrij voertuig aan een particulier verhuren is immers niet toegestaan.

Zoals wij al aangegeven hebben bij de eerste berichten kent de wijziging slechts verliezers. In het hele verhaal praten we slechts over centen. We hebben het dan nog niet over schade omdat je bedrijf over de kop is. We hebben het dan nog niet over het personeel dat je op straat heb moeten gooien. We hebben het nog niet over het stop zetten van de hobby activiteiten omdat er geen vervoer meer is. En we hebben het dan zeker nog niet gehad over de inkomsten van de fiscus daar verliezen niet te belasten zijn maar slechts aftrekbaar zijn. De grootste verliezer is waarschijnlijk de staat der Nederlander door een eenzijdige eigenwijze staatssecretaris. Tel daar bij op dat de overheid de burger wederom beschadigd heeft door het vertrouwen te beschamen en we weten de netto winst. Of praten we liever over het netto verlies meneer Wijn.

keer hier terug naar actueel 2006.