Hier beginnen we om vanaf 29-09-2004 met korte berichtjes te reageren op de mededelingen vanuit het kabinet. We zullen niet elk bericht hier vermelden maar wel de grote lijnen.

21-12-2004

De stemming van de eerste kamer

Vandaag, 21 december, is een zwarte dag voor grijsrijdend Nederland. Ondanks dat alle oppositie partijen zich ook in de Eerste Kamer sterk hadden gemaakt voor een overgangsregeling weigerden de regeringsfracties (CDA, VVD en D66) hier maar een duimbreed aan tegemoet te komen. Afspraak was afspraak en helaas niet met de grijsrijders maar met de regeringspartijen en het kabinet onderling. De verlaging van de vennootschapsbelasting was in hun ogen belangrijker en hier moesten de particuliere grijskentekenrijders voor bloeden.

Veel werk is verzet door een aantal mensen om de dames en heren politici van Eerste en Tweede-Kamer te overtuigen dat een overgangsregeling voor de huidige voertuigeigenaren meer dan rechtvaardig zou zijn geweest. Nimmer zijn er ook zoveel brieven, mails en telefoontjes ontvangen zo is ons van verschillende kanten bevestigd. Nu de democratische weg helaas zonder succes is gebleken ziet de SBG geen andere mogelijkheid dan de wetgeving te laten toetsen aan nationaal, europees en internationaal recht.

Met verschillende (fiscaal) juristen is inmiddels contact gezocht om alle (juridische) mogelijkheden te laten verkennen. Tevens zullen wij op korte termijn contact opnemen met de Belastingdienst en overleggen hoe wij namens de (particuliere) donateurs bezwaar kunnen gaan aantekenen tegen het medio 2005 te verwachten hoge tarief van de houderschapsbelasting.

Voor de bedrijfsmatige bezitters overwegen wij het opstarten van een proefprocedure om het begrip “meer dan bijkomstig zakelijk gebruik” juridisch te laten duiden. Ook voor deze groep verwachten wij immers de nodige (fiscale) problemen.

16-12-2004

Dinsdag 21-12-2004 stemt de eerste kamer

Volgende week zal de eerste kamer stemmen over de wijzigingen voor 2005. Er zijn veel stemmen voor een overgangsregeling maar gelet op de houding van het CDA een meerderheid tegen een overgangsregeling. U kunt het weekend nog gebruiken om uw persoonlijke situatie voor te leggen aan de leden van de eerste kamer per mail of telefoon. Doe dit NIET als e-mail bom of telefonisch op ongepaste wijze. Helaas vertrouwen deze mensen op Wijn en zijn ambtenaren die de regeling en de effecten zouden moeten kennen. Overtuig ze dus met argumenten die u zelf zat zult hebben uit uw persoonlijke situatie. Het lijkt er echter op dat het een hamerstuk zal worden en dat men het kabinet niet laat vallen. Wie weet nog hoe de nacht van Wiegel verliep ? Je kan dus hopen op een senator die willens en wetens zijn eigen visie boven die van de partij zet. Wij denken echter dat de onwaarheden ( leugens klinkt zo hard) die Wijn verkondigde geslikt zullen worden als zoete koek. Met ongeloof hebben we de laatste nota gelezen die naar de eerste kamer is gegaan en ook deze is verre van correct. Helaas heeft niemand intresse in de burger maar slechts oog voor de politieke beslissing. De laatste nota geeft echter weer aanleiding om de juristen zeer zorgvuldig te raadplegen.

15-12-2004 Bezwaarschriften overhandigd

De bezwaarschriften zijn overhandigd aan de eerste kamer. Op zeer ludieke wijze togen de kerstman en zijn arreslee richting Den Haag. Helaas was er geen media in velden of wegen te bekennen ondanks dat alle redacties persoonlijk waren aangeschreven. Een persbericht en alle uitnodigen hadden dus geen resultaat waardoor deze geslaagde actie slechts voor de weinige insiders te bewonderen was. Ondanks dat het een leuke actie was wordt het gewenste resultaat laag ingeschat. Als opmerking kregen we wel mee dat men nog nooit zoveel post, e-mail en telefoon gehad heeft door een wetswijziging. We kunnen dus wel stellen "ze hadden het kunnen weten". Op de pagina actie staan enkele foto's. Deze actie is derhalve per heden afgesloten. De bezwaarschriften staan nog ter info op de site. Op persoonlijke titel kunt u deze natuurlijk altijd versturen naar Den Haag.

07-12-2004 Bezwaarschriften komen binnen

Momenteel wordt Delft overspoeld met bezwaarschriften. Om alles te registreren en te verwerken wordt wederom fors wat tijd geconsumeerd. We hopen echter dat de stroom aanhoudt en dat de berg alleen groter wordt. Het is wel opvallend dat de oproep na één dag al zoveel reactie geeft. We houden u op de hoogte over de gang van zaken en dus ook over de ludieke aanbieding van de ingestuurde formulieren.

02-12-2004 Advies aan gehandicapten ( zie ook telefoon nummer CBM )

Verzoek laag tarief door gehandicapten

Voor gehandicapten met een niet opvouwbare rolstoel die voor hun vervoer zijn aangewezen op een bestelauto, blijft het grijs kenteken bestaan (tenzij de Eerste Kamer het wetsvoorstel verwerpt). De regeling zal nog nader worden uitgewerkt, maar vooralsnog gaan de volgende voorwaarden gelden:
- de regeling wordt op verzoek toegepast voor één aangepaste bestelauto;
- als de houder een ander is dan de gehandicapte zelf wordt een gezamenlijk verzoek ingediend;
- de gehandicapte kan met de bescheiden aantonen dat hij beschikt over een niet-opvouwbare rolstoel en dat hij voor het vervoer van zichzelf en de rolstoel is aangewezen op de aangepaste bestelauto. Hiervoor kan hij een Wvg-beschikking of een medische verklaring worden overlegd;
- het mag ook een scootmobiel betreffen.

Gehandicapten krijgen bij aanschaf van een nieuwe bestelauto de BPM terug. Ook houden zij het huidige tarief in de motorrijtuigenbelasting. De verhoging van het tarief voor de motorrijtuigenbelasting - per 1 januari 2005 - geldt dus niet voor gehandicapten.

Het ministerie heeft aangegeven dat de belastingdienst deze week zal starten met het verstrekken van informatie aan belanghebbenden die zich tot de belastingdienst wenden. Vooruitlopend op de inwerkintreding van deze regeling (1 januari 2005) kunnen gehandicapten alvast een verzoek indienen bij de belastingdienst om toepassing van het lage tarief in de motorrijtuigenbelasting.

Aanvulling: telefoonnummer CBM Apeldoorn 0800-0749

20-11-2004 De dag van de stemming in de kamer

Het bestuur van de SBG heeft met verbijstering kennis genomen van de besluiten van de Tweede Kamer op donderdag 18 november. Alle oppositiepartijen waren voor een fatsoenlijke overgangsregeling voor de particuliere bezitter. Zelfs het CDA leek uiteindelijk voor te gaan stemmen maar besliste op het laatste moment tegen een overgangsregeling te stemmen.

D66 en VVD behielden hun standpunten inzake misbruik door particuliere bezitters en waren mordicus tegen een goede uitsterfconstructie. Vrijdag 19 november heeft het bestuur dan ook besloten fiscale juristen te vragen de mogelijkheden te onderzoeken voor proefprocedures tegen de Staat der Nederlanden. De SBG zal zich met alle mogelijke middelen blijven inzetten voor minimaal een regeling waarbij huidige bezitters de houderschapsbelastingtarieven kunnen houden zo lang zij het voertuig in bezit hebben.

30-10-2004 De dag van de demonstratie

Vandaag schrijven we 30 - 10 - 2004 , de grote dag na weken voorbereiding. Zoals altijd loopt het gehele draaiboek vast en stopt ook het geluid er nog eens mee. Even snel sleutelen en de reserve installatie staat opgelijnd. Vrolijk gaan we veder met de speeches en muziek. Het CDA oogst veel boe geroep en de SP scoort applaus. Klein detail in deze is de nuchtere benadering van het CDA en de wat wil je horen speech van de SP. We hopen er maar het beste van. Wij bedanken vanaf hier nogmaals beide sprekeressen. Feit blijft dat Wijn zijn grijze massa moet gaan gebruiken daar de schrijnende gevallen echt een aanzienlijke groep vertegenwoordigen. Dat is ook logisch als je plotseling even 100 tot 150 euro per maand uit je huishoudboekje moet reserveren voor zo een geintje. Het blijft jammer dat Wijn niet het karakter heeft om zijn plannen en denkbeelden toe te lichten op het Malieveld. Wij het bestuur bedanken een ieder die zijn gezicht en auto heeft laten zien op het Malieveld en speciaal , de crew v/d LandRover club, de podium leverancier , weetjewel voor de route begeleiding , kleine Meerkerk voor de nood installatie enz enz. Niet boos zijn als ik iemand vergeten ben. ( mail me en ik corrigeer ogenblikkelijk ) . Wij denken dat het signaal duidelijk aangekomen is en kijken terug op een geslaagde dag.

21-10-2004

Het wordt steeds gekker in Nederland en op sommige plekken daarbuiten. Het grijs kenteken is nog niet eens rond en de nieuwe waangedachten openbaren zich al. We gaan de terreinauto weren. Hoe snapt niemand want het voorgestelde parkeerverbod van een maximale breedte van 1.90 meter slaat de plank werkelijk helemaal mis. Met je Fiat multipla mag je net nog parkeren met zijn 1.87 breedt als oom agent goed meet. Met een grote middenklasser zal het probleem iets groter worden maar de Freelander 4 x 4 mag rustig parkeren. Die 4 x 4 ging het toch allemaal om ? Buitenom de cijfers, alleen de gedachte is al krankzinnig. Niet het voertuig maar de bestuurder maakt uit hoe gevaarlijk een voertuig is. Typisch een vorm van betutteling en afgunst richting de gebruiker. Er bestaat ook nog een liedje van Armand een soort protest zanger "omdat je pa in een grotere car rijdt dan de mijne " genaamd " ben ik te min " ( bedankt Bob ) . Hij was zijn tijd ver vooruit.

Maar even terug naar de doelgroep de grijze muis. Op de site van het ministerie van financien staat een uitdraai van de vermoedelijke wetgeving. Hier word je niet vrolijk van. Er komen weer een bulk regels bij die deels door de ondernemer geregistreerd moeten worden en derhalve voor een lastenverzwaring zorgen die op termijn geld kost ( alles wordt echt wel doorberekend aan de consument ). Vanaf 1 januari 2005 worden er nog slechts voertuigen verkocht met BPM. De zakelijke gebruiker zal moeten aantonen dat hij bedrijfsmatig het voertuig gebruikt. Indien dit conform de eisen is kan hij de BPM terug vorderen. De BPM zal over een periode van 5 jaar afgeschreven worden. Voertuigen ouder dan 5 jaar blijven dus BPM vrij. De BPM wordt niet nageheven bij de reeds afgegeven kentekens voor 2005. De houderschapsbelasting zal een verhoging van 50 % ondergaan ( ook voor de ondernemer dus ) terwijl medio de helft van 2005 er twee tarieven "grijs "komen. Een tarief voor de ondernemer en een een tarief voor de particulier wat waarschijnlijk gelijk is aan het personenauto tarief. Het lijkt mij overduidelijk dat 30 oktober een belangrijke dag wordt.

15-10-2004

Er is weer veel gezegd in de media en de berichten vliegen om je oren. Meneer Duyvendak van Groen Links betiteld 4x4 rijders als "asociaal "en mevrouw Carla Peijs wil alle zwaardere 4x4 voertuigen weren. Het grijze kenteken begint een soap te worden en de wijzigingen komen in sneltreinvaart voorbij waarbij je grote vraagtekens kunt zetten bij de juistheid van de gebruikte argumenten.

De dames en heren schijnen strafrechtelijk niet vervolgd te kunnen worden. Je mag kennelijk iets zeggen over een groep omdat er geen individu benoemd is. De uitspraken zoals gedaan zijn naar onze mening stemmingmakerij en uiterst onfatsoenlijk en onzorgvuldig. Helaas kan SBG strafrechtelijk hier niets aan doen.

Helaas hebben de dames en heren geen idee wat ze roepen en missen ze tevens de analyse op de feiten. Een PC hoofdtractor ligt in dezelfde gewichtscategorie als een bestelbus of een MPV ( multi purpose verhicle ). Zo een moderne tractor heeft echter wel de nieuwste technologie aan boord zodat de remvertraging en de ontlasting op het milieu op een hoogstaand niveau staan. De gemiddelde kleine vrachtwagen of bestelbus die gebruikt wordt door de supermarkt, postbezorging, geldwagens of openbaar vervoer zijn vaak slechter uitgerust. Tevens getuigt het van weinig respect richting de overheidsinstanties die een type goedkeuring af moeten geven voor het gebruik op de Nederlandse weg. Als het RDW een kenteken verleent mag je toch aannemen dat alle aspecten van het voertuig voldoen aan de gestelde eisen volgens de EU norm.

Gelukkig speelt de EU norm een zeer belangrijke rol in dit geheel. Als een voertuig namelijk in een lidstaat toegestaan is voor gebruik op de openbare weg dan moet bij import altijd een kenteken afgegeven worden. De type goedkeuring is dus geregeld in EU verband. Het is derhalve niet de minister die bepaald welke voertuigen toegestaan zijn maar de type goedkeuring in EU verband. Dit is maar goed ook want anders had ze waarschijnlijk haar persoonlijke lelijkste kleur of auto type ook verboden.

De energie om bepaalde groepen in de samenleving te stigmatiseren is misplaatst en kan men beter gebruiken om nieuwe regelgeving te ontwikkelen voor het gebruik van de weg. Dit is niet zo moeilijk als het lijkt gelet op onderstaande dagdroom. Voor de MRB komt er een kilometerheffing die alleen het gebruik van de weg behelst. Wat maakt het nu uit of een voertuig 1200 kilo weegt of 1400 kilo. Je zou dit zelfs in drie klassen kunnen doen zoals 0 tot 1000 , 1000 tot 2000 en 2000 tot 3500 kg. Hier hoort geen BPM verrekening bij want deze is ongewenst en door de EU al meerdere malen ter discussie gesteld. Een brandstoftoeslag betaal je al aan de pomp en de toeslag is door de innovatie op de gas en diesel techniek achterhaald. Een toeslag voor gebruik van de weg op bepaalde tijdstippen is ongewenst omdat de forens hier het slachtoffer van is. De forens is zelf in de vinex locatie gepropt door de overheid en zal daarvoor nu bestraft worden. De overige zaken zoals motorinhoud, verbruik, aantal cylinders enz wordt bij de pomp afgerekend. Wie veel brandstof verbruikt betaald ook meer. De accijnzen zijn in Nederland al torenhoog om deze redenen. Door deze simpele oplossing is tevens het grijze probleem opgelost voor de particulier die weinig kilometers maakt. Eindelijk eens doorzichtige regelgeving met een begrijpelijk tarief. Verzet tegen deze structuur zal hooguit bij het ministerie vandaan komen omdat de opbrengsten te laag zullen zijn om alle begrotingsgaten te dichten. Nu even terug naar de werkelijkheid want ik liep even hardop te dagdromen.

Men zou ook eens bij de Fransen en Duiters kunnen gaan kijken waar motorrijtuigenbelasting een soort leges is op kenteken registratie. De overige inkomsten komen allen uit de accijnzen. Torenhoge motorrijtuigenbelasting kennen ze niet. Dit maakt het verkennen bij de buren wel minder interessant edoch raadzaam als je straks als EU een belasting type wilt hebben op het autogebruik.

05-10-2004

De demonstratie van 30 oktober lijkt op een schot in de roos. Er bereiken ons berichten dat de behandeling in de tweede kamer plaats gaat vinnden op 1 , 2 en 3 november. Respectievelijk maandag, dinsdag en woensdag. Om een sterk signaal af te geven is een massale opkomst gewenst. Een demonstratie op zaterdag zal een duidelijke weerslag vinden op een bespreking twee dagen later.

29-09-2004

Nadat we de eerste commentaren gehoord hebben van de algemene beschouwingen vrezen wij net als in 1993 een chaos in de uitvoering. Elke politieke partij heeft zijn eigen gedachte over de materie en zij willen allen hier op verschillende wijze invulling aangeven. Helaas hebben de meeste weinig of geen kennis van zaken waardoor er van alles geroepen wordt. Kennelijk blijft het grijze kenteken nu bestaan voor de ondernemer maar wordt onbedoeld gebruik aangepakt. Dit is een groot grijs gat ( let op de woordspeling ). Is de vakantie van de ondernemer in zijn bedrijfswagen onbedoeld gebruik ? Is zijn ritje naar de camping zakelijk ? De ondernemer die nu feest viert door de toezegging zal zich nog wel achter zijn oren krabben als de bijtelling opgegeven moet worden en het gevecht met de inspecteur begint.
Zo vrezen wij voor, een chaos in de uitvoering door het CBM, een verschil in heffing tussen belastingplichtigen onderling, onduidelijke regelgeving en een dalend rechtsgevoel.

SBG heeft zich de laatste tijd mateloos geirriteerd aan de ongenuanceerde uitspraken van de politiek. Zo zijn particuliere bezitters uitgemaakt voor belastingontduikers, fraudeurs en oplichters van de wet BPM. SBG bekijkt nog of er mogelijkheden zijn om bepaalde personen aan te klagen wegens smaad. De particulier heeft de inrichtingseis niet bedacht sterker nog SBG heeft in 1993 al gezegd dat het handhaven van een belastingtarief op grond van de inrichtingseisen onbedoeld gebruik in de hand werkt. Helaas heeft niemand hier wat meegedaan maar hebben de autoverkopers actief particulieren benaderd en heeft de belastingdienst al die jaren het lagere tarief belasting geheven zoals bepaald in de wet BPM. De particulier die gebruik maakt van een grijsgekentekend voertuig misbruikt de wet niet maar maakt gebruik van de wet. Een bedrijfsauto kenmerkt zich nu eenmaal door te voldoen aan de inrichting van het voertuig en zijn er geen eisen gesteld aan de gebruiker.

De heer Zalm heeft zijn ongenoegen uitgesproken over de termen die L de Waal hem toebedeelde. Lodewijk sprak over leugenaar en oplichter. We kunnen dus even persoonlijk vragen aan de heer Zalm hoe het voelt om zo bejegend te worden.

SBG zal alles in het werk stellen om de wetgever te overtuigen dat de voertuigen ter goeder trouw gekocht zijn en afschaffing een economische ramp voor de meeste bezitters betekend. SBG is derhalve van mening dat de overheid minimaal een uitsterfconstructie dan wel een langlopende overgangregelings moet inbouwen. Er zijn slecht gebruikers en geen fraudeurs die geheel volgens de wet in een voertuig rijden dat vanaf nu onverkoopbaar is door stijging van de houderschapsbelasting met soms wel 500 tot 600 %.

Keer hier terug naar actueel 2006